Is een MONDELINGE huurovereenkomst rechtsgeldig?

Mondelinge huurovereenkomsten blijven geldig tussen partijen, maar beide partijen kunnen dus wel eisen dat er een geschreven huurovereenkomst wordt opgesteld. Als er enkel een mondelinge huurovereenkomst bestaat, kunnen zowel huurder als de verhuurder eisen dat een geschrift wordt opgemaakt door de tegenpartij aangetekend of bij deurwaardersexploot in gebreke te stellen. Tips voor de HUURDER van …

Is een MONDELINGE huurovereenkomst rechtsgeldig? Read More »