Alimentatie

Kinderalimentatie in Suriname

In Suriname gaan we uit van de zogenaamde afdwingbare alimentatieverplichting, hetgeen inhoudt dat als de ouder niet vrijwillig aan de verzorgingsplicht voldoet of een ouder weigert bij te dragen in de kosten van opvoeding en onderhoud van het minderjarige kind, deze in rechte kan worden afgedwongen bij de rechter. Met ‘alimentatie’ wordt bedoeld de verplichting tot het verstrekken levensonderhoud.

De omstandigheden van elk geval kunnen van elkaar verschillen. Elk huishouden is verschillend. De ouders van het kind kunnen gescheiden zijn of er is geen sprake van een huwelijk tussen de ouders, maar het kind is wel erkend door de vader.

Hoe de situatie er ook kan uitzien, het allerbelangrijkste blijft onder alle omstandigheden dat de verzorgingsplicht op de schouders van de OUDERS van het wettige als erkende minderjarige kind blijft rusten.

Bij de bepaling van alimentatie gelden er criteria waarmee de rechter rekening houdt, alvorens de rechter een uitspraak doet. De hoogte van de kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de inkomens van de ouders, de vaste lasten, hoogte van het kind gebonden budget en de omgangsregeling. Het is lastig om zo’n berekening zelf te maken. Laat u daarom de hoogte van de kinderalimentatie berekenen door een gespecialiseerde advocaat.

Gratis eerste juridisch advies?

Neem contact op met Juridische Hulp Suriname. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Over ons

JHS is een online Juridische Hulpverlenende instantie gevestigd in Suriname. JHS biedt juridische hulp aan alle rechtzoekende in geheel Suriname