Ontslagrecht

Hebt u als werknemer of werkgever te maken met een ontslag?

Als werkgever en werknemer samen geen overeenstemming bereiken over het einde van de arbeidsovereenkomst, kunnen zij allebei een ontslagprocedure starten afhankelijk van de situatie. 

Het is daarom verstandig juridische hulp aan te vragen over de gerezen arbeidsgeschillen. Wij van JHS zijn niet uit op lange aanslepende procedures, maar op een vlotte en goede oplossing voor u.

Ontslagredenen

Een ontslag kan verschillende redenen als grondslag hebben. Hierbij kunt u denken aan:

  • Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
  • Ontslag op staande voet
  • Ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid door ziekte
  • Ontslag wegens disfunctioneren
  • Ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding

Elke ontslagreden vergt een andere aanpak en kent zijn eigen beoordelingskader.

Ontslagbrief ontvangen?

Zijn de ontslagredenen genoemd in de ontslagbrief in strijd met de waarheid? Gaat u niet akkoord met de ontslagredenen? Hoe moet ik de ontslagredenen als werknemer aanvechten?

Ontslagvergunning

Wil u de werknemer rechtmatig ontslaan? Welke stappen zal ik als werkgever moeten ondernemen om een ontslagvergunning aan te vragen?

Ontslagcommissie of kantonrechter?

Wanneer kan de werkgever of werknemer terecht bij de Ontslagcommissie of de kantonrechter?

Geen loon ontvangen?

Hebt u als werknemer geen loon ontvangen van de werkgever? Hoe kan ik mijn loon opeisen van de werkgever? Komt er ook een boete wegens te late betaling van het loon bij kijken?

Let op: teken niet zomaar een overeenkomst.

Gratis eerste juridisch advies?

Neem contact op met Juridische Hulp Suriname. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Over ons

JHS is een online Juridische Hulpverlenende instantie gevestigd in Suriname. JHS biedt juridische hulp aan alle rechtzoekende in geheel Suriname