Is een MONDELINGE huurovereenkomst rechtsgeldig?

Mondelinge huurovereenkomsten blijven geldig tussen partijen, maar beide partijen kunnen dus wel eisen dat er een geschreven huurovereenkomst wordt opgesteld.

Als er enkel een mondelinge huurovereenkomst bestaat, kunnen zowel huurder als de verhuurder eisen dat een geschrift wordt opgemaakt door de tegenpartij aangetekend of bij deurwaardersexploot in gebreke te stellen.

❌ Tips voor de HUURDER van een mondelinge huurovereenkomst :
De huurder zal zich bij het aangaan van de huurovereenkomst van getuigen moeten verzekeren en de kwitanties van zijn huurbetalingen goed moeten bewaren.

Delen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Gerelateerde berichten

Gevolgen van onverdeelde boedels

Sommige boedels bestaan al generaties lang, enkel omdat mensen weigeren met elkaar om de tafel te gaan zitten enerzijds en het gevoel van verbondenheid of

Huurders OPGELET

Bedreigt de verhuurder u de huurwoning te ontruimen zonder een ontruimingsvonnis ? Wanneer mag de verhuurder de woning ontruimen? U als huurder wordt beschermd tegen deze

Gratis eerste juridisch advies?

Neem contact op met Juridische Hulp Suriname. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Over ons

JHS is een online Juridische Hulpverlenende instantie gevestigd in Suriname. JHS biedt juridische hulp aan alle rechtzoekende in geheel Suriname