Huurrecht

Huurovereenkomst

Een huurovereenkomst wordt gesloten tussen twee partijen namelijk de VERHUURDER en de HUURDER.

Wanneer u in een huurgeschil betrokken bent, dan kan een juridische procedure het resultaat zijn van het gerezen geschil tussen huurder en verhuurder.  Een verkeerde aanpak kan immers leiden tot grote problemen.

 

Bij vrijwel alle huurkwesties kunnen wij u helpen zoals: 

Begeleiding bij het aangaan van de huurovereenkomst

De inhoud van de huurovereenkomst bepaalt grotendeels uw rechten en plichten. Laat de huurovereenkomst door onze experts opstellen of in ieder geval ‘screenen’.

Huurverhoging

U bent huurder en gaat niet akkoord met de huurverhoging. Of u bent verhuurder en hebt voornemens een huurverhoging door te voeren?

Huurkorting tijdens corona

U bent huurder van een winkel of horecazaak en moet dicht in verband met de COVID-19 maatregelen. Wij helpen u met een huurkorting.

Gebreken aan het gehuurde (woning)

U bent huurder en de woning heeft grote gebreken. Kan ik de huurbetaling opschorten of verlagen? Hoe kan ik de verhuurder dwingen deze grote gebreken te herstellen?

Huurachterstand

Uw huurder is achter met het betalen van de huursom en u wil tot incasso en ontruiming overgaan.

Huuropzegging

Uw huur wordt opgezegd of wil u de huur opzeggen? Kan dat zondermeer? Is er recht op huurbescherming of ontruimingsbescherming?

Ontruiming door de deurwaarder

Hebt u een exploot van de deurwaarder ontvangen om binnen een bepaalde termijn de woning te ontruimen? 

Hoe kan ik dan mijzelf verdedigen en de ontruiming TIJDIG stop te zetten? Welke stappen moet ik ondernemen om de ontruiming stop te zetten?

Gratis eerste juridisch advies?

Neem contact op met Juridische Hulp Suriname. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Over ons

JHS is een online Juridische Hulpverlenende instantie gevestigd in Suriname. JHS biedt juridische hulp aan alle rechtzoekende in geheel Suriname